UN City

UN City o świcie

Aluminium stanowi część dużego projektu budowlanego

Kopenhaga obfituje w atrakcje, stając się siedzibą siedmiu rożnych organizacji Narodów Zjednoczonych, budowanych na nabrzeżu stolicy. 1,2 tys. pracowników będzie pracować w budynku będącym, zaraz po Nowym Jorku, Gwinei, Rzymie, Wiedniu i Paryżu, szóstą pod względem wielkości siedzibą Narodów Zjednoczonych.

 

Wielka biała gwiazda... To forma, którą zwyciężcy architekci z firmy 3XN nadali nowemu miasteczku UN City w Kopenhadze. Było to wynikiem nieszablonowej koncepcji, w połączeniu z konstrukcją nowej kwatery głównej Narodów Zjednoczonych w Marmormolen, gdzie budynek w kształcie gwiazdy miał wyraziście i symbolicznie odzwierciedlać wartości i autorytet Narodów Zjednoczonych.

 

Między innymi, osiągnięto to poprzez ujednolicienie centralnej części budynku, w której zorganizowano wszystkie podstawowe funkcje. Otwartość na wszystkich poziomach. Kształt, który tworzy organizację, gdzie biegłość i profesjonalizm w poszczególnych obszarach są konsolidowane w zjednoczonym zestawie wartości „dostarczanych jako jedność'.

 

Generalne wykonawstwo obu etapów

W 2010 r. firma E. Pihl & Son wygrała przetarg na realizację 1. etapu robót jako wykonawca obiektu gotowego do eksploatacji. Zadecydowano o skonwertowaniu pomysłów i architektury 3XN do zastosowania praktycznego, co zaowocowało niecodzienną konstrukcją.

Ponieważ firma E. Pihl & son po zakończeniu 1. etapu prac została wybrana do realizacji 2. etapu, uzyskano wspaniały rezultat.

 

Aluminium na elewacji

Obecnie aluminium jest naturalnym komponentem elewacji budynków, czego dobitnym przykładem jest miasteczko UN City: Większość elewacji jest pokryta aluminium. Centralny element ekspresji był fundamentalnym założeniem 3XN już od etapu koncepcji. Założeniem było uczynienie znaku firmowego z ekranów przeciwsłonecznych na fasadzie.

 

„Wysokie wymogi, m.in. trwałość, masa i swoboda procesów formowania zadecydowały o ewidentnym wyborze aluminium jako materiału na elewacje siedziby i ekrany przeciwsłoneczne dla miasteczka UN City. Ostateczny projekt żaluzji i mocowań jest rezultatem intensywnej współpracy pomiędzy firmami Viking Markise (zasłony przeciwsłoneczne) i Pihl & Son. Prezentuje on zarówno siłę w geometrii gięcia, a jednocześnie głębokość i zmienność elewacji.

 

Widok od wewnątrz i z zewnątrz oraz centralna rola w odniesieniu do niskiego zużycia energii w budynku wpłynęły na stopień perforacji i szablon ustawienia żaluzji. Próbki w skali 1:1 montowane na makiecie elewacji na placu budowy stanowiły ważne narzędzie w tym procesie. Dzięki nim żaluzje przeciwsłoneczne spełniają zarówno wymogi funkcjonalne, jak i estetyczne, przewidziane dla miasteczka UN City'. Søren Nersting, architekt w firmie 3XN.

 

Niezwykła energooszczędność

Oczekuje się, że budynek UN City będzie jedną z najbardziej energooszczędnych budowli w Danii, ponieważ jest budowany zgodnie z wymogami 1. klasy energetycznej. Sklasyfikowany jako budynek przyjazny klimatowi, zużywający poniżej 50 kWh/m2.

 

Zwycięzca przed startem

Budynek już zdobył prestiżową europejską nagrodę „Green Building Award for New Buildings' w 2012 r. Ponadto, budynek jest zarejestrowany w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu zrównoważonego rozwoju (złoty certyfikat LEED) za prace nad redukcją zużycia wody i energii oraz wpływu na klimat. W ten sposób podjęto wiele działań w celu redukcji zużycia. M.in. ogniwa słoneczne przykrywają znaczną część dachu, pokrywając zużycie energii elektrycznej w budynku. Budynek jest chłodzony przy użyciu ekranów słonecznych i wody morskiej. Ponadto, woda deszczowa jest gromadzona do użytku w toaletach.

 

Od pomysłu do tunelu wiatrowego i gotowej koncepcji

Firma Viking Markiser, będąca klientem firmy Alumeco, wygrała kontrakt na wykonanie zasłon przeciwsłonecznych w budynku i niezwłocznie rozpoczęła opracowywanie różnych wariantów uwzględniających życzenia architektów i wymagania realizatorów. Najpierw opracowano konstrukcję ramową z płytą perforowaną pod żaluzje. Po kilku testach, wybór padł na bardzo skomplikowane rozwiązanie z gięciem płyty, zawierające łącznie 14 wygięć w każdej zasłonie, a następnie starannie dobrano stop i jego obróbkę. To rozwiązanie wykazało wymaganą wytrzymałość, przechodząc pomyślnie badanie w tunelu wiatrowym Velux na Jutlandii.

 

„Realizacja projektu polegająca na budowie nowo skonstruowanego i niezbadanego systemu zasłon o tych rozmiarach i tej złożoności stawia wysokie wymogi wszystkim jego uczestnikom. Wymogi, które nie są typowe w normalnych konfiguracjach dla budynków/opracowań zawierających standardowe warunki sprzedaży. Sam fakt, że proces projektowania był realizowany ponad rok, wykazuje złożoność projektu. . 

Stanowi to zasadniczy element dla współpracy i zrozumienia projektu, uczestników, procesu i produktu końcowego. W tym kontekście, firma ALUMECO daje dowód wysokich kompetencji i umiejętności znajdowania optymalnego rozwiązania zgodnie z oczekiwaniami, realizatora, wykonawcy i naszej firmy, VIKING MARKISER.

Firma Viking Markiser docenia otwartą i uczciwą współpracę, w której wszelkie sposobności, ale i ograniczenia zostały potraktowane bardzo profesjonalnie. Przeszkody były usuwane wspólnymi siłami, z nastawieniem na terminowe dostarczenie kompletnego systemu zgodnie z oczekiwaniami realizatora'. – Frank Prinds, menedżer projektu w firmie Viking Markiser A/S.

 

Siedmiu poddostawców – wybór firmy Alumeco

Firma Viking Markiser kładła nacisk na realizację wszystkich procesów przez jednego dostawcę. Celem było uniknięcie polemiki i niezgody pomiędzy różnymi stronami. Firma Alumeco ma ogromne doświadczenie w pełnieniu roli dostawcy w kompletnym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że firma Alumeco zawarła umowy z włoskimi i fińskimi dostawcami na dostawę obrobionych profilów wyciskanych oraz z belgijską walcownią na dostawę zwojów walcowanych, które następnie były obrabiane w Niemczech i Szwecji, przed ostateczną obróbką powierzchniową w Danii.

 

„Ten projekt dał nam możliwość wykazania, że nasze poradnictwo w zakresie wyciskania profilów, produktów walcowanych, obróbki mechanicznej i powierzchniowej wykracza poza kompetencje zwykłego dostawcy aluminium. Zachowujemy dbałość na wszystkich etapach, od produkcji materiałów w Belgii, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Szwecji i Danii, po końcowy produkt w większej konfiguracji logistycznej. Ponadto, jesteśmy dumni z uczestnictwa w międzynarodowym projekcie budowlanym, który w trwały sposób zmienia oblicze Kopenhagi na wiele lat' – powiedział Christian Pilgaard, osoba odpowiedzialna za projekt w firmie Alumeco A/S.

 

Atrakcyjna, ale wymagająca lokalizacja

Jednym z największych wyzwań był dobór odpowiedniej obróbki powierzchni, która odpowiadałaby wybranej lokalizacji bezpośrednio na nabrzeżu Kopenhagi oraz oddziaływaniu czynników na materiał z perforowaną powierzchnią.

Testowano różne rozwiązania mechaniczne i typy powłok. Po tysiącach godzin badań wykonanych przez instytut FEM w Niemczech, wybrano rozwiązanie zgodne z przepisami GSB, anodowanie elementów jako obróbka wstępna, a następnie malowanie lakierem powierzchniowym. Takie zestawienie stanowi dodatkowe wyzwanie pod względem logistycznym, gdyż elementy muszą zostać obrobione nie później niż w 48 godz. od ukończenia anodowania, wraz z pokryciem powierzchni aluminium końcową warstwą farby.

 

Współpraca krzyżowa

Współpraca pomiędzy konstruktorami oraz firmami 3XN, E. Pihl & Son i Viking Markiser miała decydujące znaczenie dla rezultatu końcowego. Częste kontrole procesów i audyty prowadzone zarówno w Danii i Niemczech skutkowały uzyskaniem dobrego procesu produkcyjnego.

 

 

  • UN City
  • UN City
  • UN City
  • UN City
Fakty – w poniższym zestawieniu:
  • 9,2 tys. elementów zasłon
  • 2,08 tys. specjalnych zasłon i osłon
  • 28,75 tys. wyciskanych i obrabianych elementów złącznych
  • 8220 m profilów wyciskanych do systemów szyn prowadzących/podwieszeń
  • 671 profilów wyciskanych do systemów szyn prowadzących/podwieszeń jako elementy specjalne