Aluminium w branży spożywczej

W przypadku stosowania aluminium w branży spożywczej obowiązują zasady dotyczące składu stopów aluminium.

Na niniejszej stronie wyszczególniono listę dozwolonych tolerancji w odniesieniu do stosowania aluminium w branży spożywczej. Dostępna tutaj do pobrania jest również deklaracja zgodności w odniesieniu do tych tolerancji. Tolerancje są określone zgodnie z EN 602:2007.

Maksymalna dopuszczalna zawartość składników w stopach aluminium

W poniższej tabeli wyszczególniono maksymalną zawartość poszczególnych składników w stopach aluminium stosowanych w branży spożywczej:

 

Element maks. zawartość % (wg masy)
Krzem 13,5
Żelazo 2
Miedź 0,6
Mangan 4
Magnez 11
Chrom 0,35
Nikiel 3
Cynk 0,25
Cyrkon 0,3
Tytan 0,3
inne elementy 0,05 każdy
  0,15 łącznie

Poniższe stopy mogą być stosowane w branży spożywczej:
Płyty:
1050, 3003, 5005, 5754, 5083 i 6082

Profile: 6060, 6063, 6005 i 6082

Ponadto należy pamiętać, że większość stopów może być stosowana w branży spożywczej pod warunkiem, że aluminium zostało obrobione powierzchniowo stosownie do celu użytkowego.