Informacje o RoHS

Czy wiesz co to jest dyrektywa RoHS? Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące dyrektywy RoHS oraz odnośne stanowisko firmy Alumeco.

Co to jest dyrektywa RoHS?

Dyrektywa RoHS to unijna dyrektywa z 2006 r., dotycząca stosowania substancji niebezpiecznych w nowym wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym.

Celem dyrektywy jest ochrona użytkowników tego wyposażenia przez oddziaływaniem niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć i kadm. Zasadniczo, dyrektywa jest ukierunkowana na ochronę środowiska, ponieważ substancje te nie będą obecne po demontażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ułatwiając ich recykling.

W europie, sprzedaż lub importowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych niezgodnych z postanowieniami dyrektywy RoHS jest nielegalna.

Produkty firmy Alumeco w odniesieniu do dyrektywy RoHS

W poniższym pliku PDF dostępne jest zestawienie działań firmy Alumeco względem postanowień dyrektywy RoHS.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z firmą Alumeco.


Download certificate  Certyfikat zgodności jest dostępny do pobrania tutaj. 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ISO 9001
REACH