Badania ultradźwiękowe aluminium

Krótki opis różnych metod i poszczególnych produktów docelowych.

 

Normy ASTM:
Występują dwie normy ASTM, które są często stosowane w kosmonautyce i lotnictwie oraz podobnych branżach.

ASTM B594 - 13 „Standardowe praktyki dla badań ultradźwiękowych produktów przerabianych plastycznie ze stopów aluminium'
Wymogi stosowane w firmach takich jak Boeing lub Airbus są zazwyczaj odnoszone do normy ASTM B594-13 (klasa A). W niektórych kolejkach szynowych i innych zastosowaniach o podwyższonych wymogach stosowana jest norma ASTM B594-13 (klasa AAA). W większości zakładów dopuszczonych do wytwarzania dla przemysłu lotniczego możliwa jest realizacja badań online ASTM B594-13 (klasa A) podczas realizacji produkcji.

ASTM E2375 - 08(2013) „Standardowe praktyki dla badań ultradźwiękowych produktów przerabianych plastycznie'
Drugi standard badań ultradźwiękowych ASTM E2375 - 08 jest rzadko stosowany, ale należy o nim wspomnieć, gdyż jest istotny w branży zbrojeniowej.
Oba te standardy badań ultradźwiękowych mogą być stosowane względem odnośnego materiału w magazynie. Aby uzyskać informacje, prosimy o kontakt z firmą Alumeco.

Normy europejskie:
Normy europejskie są zazwyczaj stosowane do badania metali (stal i aluminium) pod kątem obecności pęknięć środkowych i braków materiałowych. Te badania są relatywnie proste w porównaniu z próbami ultradźwiękowymi ASTM. W wielu projektach, testy są wymagane standardowo, i są wystarczające dla potrzeb klientów. Wielu dostawców przeprowadza te testy już w swoich odlewniach, ale tylko na życzenie.
Dlatego dla realizacji wspomnianych testów jest wymagane ich wcześniejsze zamówienie. Materiały składowane w magazynie mogą być zbadane przez firmę zewnętrzną. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z firmą Alumeco.

Standardowa norma europejska dotycząca badań ultradźwiękowych prętów EN10308 „Badania nieniszczące – ultradźwiękowe badania prętów stalowych'.
Zgodnie z normą EN10308 występują dwie metody badania prętów – skanowanie siatkowe i skanowanie pełne. Skanowanie siatkowe jest metodą prostą, najtańszą i najszybszą, ale w szczególności w przypadku narożników i krawędzi nie jest efektywne, w porównaniu ze skanowaniem pełnym.

Standardowa norma europejska dotycząca badań ultradźwiękowych płyt EN10160 „Ultradźwiękowe badanie płaskich produktów stalowych o grubości min. 6 mm (metoda odbiciowa)'. W tej normie podzielono badania na dwie oddzielne grupy: skanowanie krawędzi (klasy E) i skanowanie zbiorcze (klasy S).