Kategorie korozyjności aluminium Korozja aluminium

Przykład korozji atakującej płytę aluminiową.

Poniższy przegląd przedstawia klasyfikację kategorii korozyjności stali według normy EN/ ISO9223:2012. Ponieważ nieistnieje równorzędna norma dla aluminium, poniższe standardy stosowane są jako podstawa określenia klasyfikacji korozyjności aluminium.

Ponieważ charakterystyka aluminium różni się od charakterystyki stali, należy wziąć pod uwagę szereg różniących je warunków. Z tego względu przed wykorzystaniem danych zawartych w tabeli zalecamy zapoznanie się z zastrzeżeniami i wytycznymi dostępnymi pod tabelą.

 

Kategoria korozyjności Korozyjność Typowe środowisko wewnętrzne (pomieszczenia) Typowe środowisko zewnętrzne
C1 Bardzo niska Biura, szkoły i muzea. Niektóre pustynie, obszar Ameryki Centralnej oraz Antarktydy
C2  Niska Pomieszczenia magazynowe i hale sportowe. Obszary wiejskie, mniejsze miasta, pustynie oraz regiony subarktyczne.
C3  Średnia Zakłady przetwórstwa żywności, pralnie, browary i mleczarnie. Obszary miejskie I niektóre obszary przybrzeżne w niewielkim stopniu podatnych na działanie czynników związanych z bliskością morza. Strefy podzwrotnikowe i tropikalne z niewielkim zanieczyszczeniem atmosfery.
C4  Wysoka Zakłady przemysłowe i baseny.

Zanieczyszczone

obszary miejskie, strefy przemysłowe, niektóre obszary przybrzeżne, obszary narażone na działanie czynników związanych ze stosowaniem silnych soli przeciwoblodzeniowyc h.
Strefy podzwrotnikowe i zwrotnikowe ze średnim zanieczyszczeniem atmosfery.
C5 

Bardzo wysoka

Kopalnie, kawerny wykorzystywane do celów przemysłowych, niewentylowane hangary w strefach podzwrotnikowych i tropikalnych. Tereny przemysłowe, tereny nadbrzeżne ogółem, osłonięte pozycje na liniach brzegowych.
CX  Ekstremalna Niewentylowane wiaty/ budynki w wilgotnych strefach tropikalnych, wystawione na działanie czynników zewnętrzych szczególnie stymulujących proces korozji Tereny w znacznym stopniu uprzemysłowione, tereny nadbrzeżne i nadmorskie, tereny często narażone na działanie soli.

 

Zastrzeżenia

 

To, czy aluminium będzie w stanie sprostać różnorodnym kategoriom korozyjności, zależy od oceny konkretnego środowiska i sytuacji, w której materiał ten będzie stosowany.

1) Po pierwsze, zastosowanie tego standardu w odniesieniu do aluminium może rodzić problemy, gdyż kategorie korozyjności są oceniane łącznie w oparciu o warunki w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Aluminium wykazuje najlepszą trwałość przede wszystkim w środowiskach o zmiennych warunkach, które najczęściej występują w środowiskach zewnętrznych. Przykładowo, nie stanowi problemu sytuacja, w której powierzchnia aluminiowa wystawiana jest na działanie deszczu i tym podobnych warunków atmosferycznych, o ile ma możliwość wyschnięcia, tym samym regeneracji. Z drugiej strony aluminium traci odporność w środowiskach zamkniętych, gdzie materiał ten jest bezustannie wystawiony na działanie wilgoci.


2) Przy najniższych kategoriach korozyjności- C1 i C2 (patrz Tabela), wszystkie stopy aluminium pozostają odporne na korozję zarówno w środowiskach wewnętrznych jak i zewnętrznych.


3) Kategoria korozyjności C3 (patrz Tabela) obejmuje, w odniesieniu do środowisk wewnętrznych, pomieszczenia takie jak m.in. pralnie i browary. Ważnym jest, aby w związku z tym przy ocenie korozyjności aluminium wziąć pod uwagę takie czynniki jak częstość prań, rodzaj stosowanych środków czyszczących oraz to, czy w środowisku występują jakieś kwasy lub zasady. Te czynniki mają wpływa na decyzję czy aluminium może zostać wykorzystane. Jednocześnie warunki w środowiskach zewnętrznych sklasyfikowane jako C3 nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu stopów do zastosowań w flocie i niektórych innych stopów, pod warunkiem, że zostały poddane prawidłowej obróbce powierzchniowej.


4)Dla pozostałych kategorii korozyjności- C4, C5 i CX (patrz Tabela), warunki w środowiskach wewnętrznych stanowią przeszkodę dla zastosowania w nich aluminium. Przykładowo prace w kopalniach często wymagają użycia silnych substancji chemicznych, które mogą rozpuścić aluminium. Jednocześnie stopy odporne na działanie wody morskiej mogą bez problemu być stosowane w środowiskach przybrzeżnych, bez narażania aluminium na zniszczenia.