Kierunek walcowania

Kierunek walcowania

Do celów obróbki ważne jest określenie kierunku walcowania

Na powierzchni płyty walcowanej można znaleźć linie strukturalne pozostawione przez walce. Te linie wyznaczają kierunek walcowania. Uwzględniając przeznaczenie użytkowe płyt, mogą występować sytuacje, w których należy zwrócić uwagę na kierunek walcowania.

Definicja kierunku walcowania

W firmie Alumeco stosujemy następującą definicję kierunku walcowania: Kierunek walcowania jest równoległy do linii strukturalnych na powierzchni. Przedstawiono to na powyższej ilustracji.

Kierunek walcowania ma istotne znaczenie dla estetyki wyglądu

Zgodnie z następującymi ilustracjami, kierunek walcowania tworzy linie strukturalne na powierzchni aluminium. W celu uzyskania jednolitego wyglądu, istotne znaczenie ma ustawienie płyt walcowanych zgodnie z kierunkiem walcowania. W ten sposób struktura gotowej płyty wykazuje jakościowy i jednorodny wygląd, z pokrywającymi się liniami strukturalnymi.

Jest to nie tylko estetyczne, ale również praktyczne

Poznanie kierunku walcowania pozwala uzyskać korzyści nie tylko natury estetycznej. Podczas obróbki walcowanego aluminium, istotne znaczenie ma uwzględnienie kierunku walcowania. Przykładowo, jeżeli aluminium zostanie zgięte nieprawidłowo względem kierunku walcowania, będzie występować ryzyko pęknięcia materiału.

 

Przykład wskazania kierunku walcowania w materiale ciętym

W razie konieczności sprecyzowania kierunku walcowania w materiale ciętym - w poniższym przykładzie będzie to 300 mm.:

 

Rolling direction for aluminium plate

 

Więcej zdjęć na temat określania kierunku walcowania:

 

  • Kierunek walcowania: Przykład nr 1
  • Kierunek walcowania: Przykład nr 2
  • Kierunek walcowania: Przykład nr 3
  • Kierunek walcowania: Przykład nr 4

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cięcie
Obróbka – frezowanie i toczenie
Anodowanie