Korozja powierzchni aluminiowych

Aluminium korrosion

Przykład korozji atakującej płytę aluminiową

Bezpośredni rozkład powierzchni aluminiowej zwany jest korozją. Do najczęściej występujących rodzajów korozji zalicza się:

Korozję galwaniczną

- Występuje wówczas, gdy metale pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie i niszczeją od siebie nawzajem.

- Aluminium niszczeje również w przypadku kontaktu z metalami szlachetnymi takimi jak miedź, cynk czy niektóre rodzaje stali.

- Z tego powodu niemożliwym jest na przykład połączenie aluminium ze stalą galwanizowaną, gdyż stal taka pokryta jest cynkiem, który jest metalem bardziej szlachetnym niż aluminium. Z tego właśnie powodu to aluminium, a nie powierzchnia galwanizowana, narażone jest na niszczenie.

- Przykłady typowych zniszczeń w przypadku korozji galwanicznej:

 

 

Grubetæring

Typowy przykład powierzchni aluminiowej narażonej na korozję galwaniczną.

Korozję wżerową

- Korozja wżerowa występuje najczęściej jako miejscowe uszkodzenie powierzchni aluminiowej, powodując zazwyczaj uszkodzenia związane z jej wyglądem estetycznym, niż z funkcjonalnością aluminium.

- Korozja wżerowa może wystąpić jeżeli aluminium zastosowane zostało w bardzo mokrym środowisku, narażonym na częste działanie soli.

- Przykładowo występuje ona w zwykłych zabrudzeniach i odpadach, a także w środowiskach, w których woda nie jest odprowadzana z dala od metalu.

- Przykłady typowych zniszczeń w przypadku korozji wżerowej :

 

 

Aluminiumsemne

Przykład aluminium przed zaatakowaniem przez korozję wżerową

Angrebet af korrosion

Przykład aluminium zaatakowanego przez korozję wżerową

Aluminium w środowiskach morskich

Jeżeli aluminium ma być stosowane w środowiskach morskich, a co za tym idzie musi być odporne na działanie wody morskiej, aby zapobiec korozji, zaleca się stosowanie zgodnie z normą EN13195: 2009 dużej ilości stopów serii 5000 i 6000 do projektów morskich. Zaleca się wykorzystywanie m.in. stopów 5083, 5754, 6060 i 6082.

W przypadku aluminiowych konstrukcji morskich zaleca się zgodnie z normą EN1999-1-1 (Eurokod 9) zastosowanie wkrętów, śrub i innych elementów łączących wykonanych z materiału A4 316, który jest kwasoodporny i antykorozyjny. Jeżeli zalecenia te nie będą przestrzegane, istnieje ryzyko wystąpienia korozji galwanicznej.

 

Kwasy i zasady są szkodliwe dla aluminium

Optymalne pH dla warstwy tlenkowej mieści się w granicach od 4 do 9. Kwasy i zasady uszkadzają warstwę tlenkową odsłaniając tym samym powierzchnię surowego aluminium. Jeżeli aluminium wystawione zostanie na działanie silnych kwasów i substancji alkalicznych, nastąpi bardzo silna korozja metalu w postaci wżerów.

Zasady niszczą aluminium szybciej niż kwasy. Przykładowo skoncentrowana soda kaustyczna tak gwałtownie reaguje z aluminium, że zaczyna ono wrzeć. Reakcja ta jest tak silna, że powoduje wzrost temperatury, a im bardziej rośnie temperatura tym szybciej zachodzi reakcja. Tak więc reakcja zasady z aluminium jest samonapędzająca się i może bardzo gwałtownie przyspieszyć. Typowym przykładem materiału alkalicznego jest beton, którego standardowa wartość pH waha się od 12.5 do 13.5. (Źródło: https://ing.dk/artikel/ betonens-ph-vaerdi-falder-76466). Beton może zatem spowodować uszkodzenia powierzchni aluminium w postaci wżerów.

 

 

 

Facade i aluminium

Fasada aluminiowa zniszczona wpływem betonu.

Facade angrebet af korrosion

Zbliżenie płyty aluminiowej zniszczonej wpływem betonu.