Recykling aluminium

recykling odpadów aluminiowych

95-98% aluminium może być zwrócone do obiegu.

Czy wiesz, że 75% wyprodukowanego aluminium jest nadal w użyciu dzięki trwałości tego metalu i jego doskonałych właściwości recyklingu?

Na niniejszej stronie zawarto informacje na temat polityki firmy Alumeco w zakresie recyklingu aluminium i zwięzłe objaśnienie etapów procesu recyklingu aluminium.

Dokładne segregowanie skutkuje dużą efektywnością recyklingu

Europa jest liderem w recyklingu aluminium, a firma Alumeco pragnie nadal aktywnie wnosić wkład w utrzymanie tej pozycji. Udział firmy polega m.in. na dokładnym sortowaniu odpadów metalowych, które są gromadzone w kontenerach z podziałem na typ stopu, i przez to - gotowe do recyklingu. Istotnie, tak staranne sortowanie odpadów umożliwia ponowne wykorzystanie aluminium do wykonania produktów tego samego typu. W ten sposób uzyskiwane jest optymalne wykorzystanie zasobów aluminium.

 

Poniższy film prezentuje sposób gromadzenia i sortowania odpadów aluminiowych w centrum obsługi firmy Alumeco:

Proces recyklingu

Z technicznego punktu widzenia rozróżniamy dwa różne procesy recyklingu: zamknięty i otwarty. W recyklingu zamkniętym, aluminium jest ponownie wykorzystywane w celu stworzenia takiego samego produktu, w ten sposób unikając pogarszania właściwości. Recykling otwarty jest realizowany na odwrotnych zasadach. W Europie, recykling zamknięty jest dominującą metodą recyklingu. Przykładowo, istnieje rozległy system recyklingu puszek po napojach.

W przypadku recyklingu zamkniętego, niektóre produkty aluminiowe, np. puszki, są gromadzone, sortowane, a następnie przetapiane i przetwarzane na nowe puszki. Z ekologicznego punktu widzenia nie ma znaczenia to, czy aluminium jest przetwarzane w cyklu otwartym lub zamkniętym.

Recykling aluminium

W poniższym filmie przedstawiono sposób recyklingu aluminium: