Stosowanie nieobrobionego aluminium na zewnątrz

Czyszczenie aluminium

Przed/po czyszczeniu powierzchni aluminium.

W przypadku stosowania nieobrobionego aluminium na zewnątrz należy uwzględnić wiele czynników. Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące naturalnego tworzenia się warstewki tlenkowej na aluminium, która zwiększa odporność korozyjną metalu, jak również informacje dotyczące różnych warunków, które mogą mieć negatywny wpływ na odporność korozyjną.

Warstewka tlenkowa zwiększa odporność korozyjną nieobrobionego aluminium

W przypadku stosowania nieobrobionego aluminium na zewnątrz, na powierzchni wytwarza się cienka warstewka tlenkowa. Gdy aluminium wejdzie w kontakt z tlenem, wytwarza się warstewka tlenkowa, która jest silnie związana z powierzchnią aluminium. Warstewka zabezpiecza metal przed dalszymi atakami, w ten sposób zwiększając jego odporność na korozję.

Jeżeli w otoczeniu aluminium jest obecny tlen, warstewka tlenkowa będzie uzupełniania, np. po zarysowaniu aluminium. Ponadto, warstewka jest nierozpuszczalna w wodzie i odporna na liczne chemikalia. Co więcej, twardość warstewki tlenkowej jest równa twardości szkła. Ze względu na tworzenie warstewki tlenkowej, istotne znaczenie ma fakt braku oryginalnego połysku powierzchni w przypadku nieobrobionego aluminium.

Czynniki, których należy unikać przy stosowaniu nieobrobionego aluminium na zewnątrz

Jeżeli nieobrobione aluminium jest stosowane na zewnątrz, należy pamiętać, że pomimo relatywnie wysokiej odporności na korozję, niektóre czynniki mogą ją zmniejszyć. Z tego względu zalecane jest unikanie bezpośredniego kontaktu aluminium z następującymi materiałami:

 

 • Inne metale, takie jak miedź, ołów i żelazo (szczególnie w warunkach wilgoci).
 • Kwasy nieorganiczne (np. kwas chlorowodorowy i kwas siarkowy)
 • Kwas metanowy, kwas szczawiowy i rozpuszczalniki chlorowane
 • Podstawy
 • Rtęć i jej sole
 • Woda morska i roztwory chlorkowe
 • Woda zawierająca metale ciężkie
 • Drewno mokre i drewno impregnowane solami miedziowymi
 • Alkaliczne materiały budowlane, takie jak świeży beton.

 

Jednakże, istnieje wiele różnych stopów i metod obróbki umożliwiających zmniejszenie korozji występującej na powierzchni aluminium na skutek niektórych z powyższych czynników.

Zabrudzenia redukują odporność korozyjną

Nagromadzenia brudu na nieobrobionej powierzchni aluminium mogą zmniejszyć odporność korozyjną metalu. Odporność korozyjna jest często redukowana w konsekwencji zabrudzeń, które utrzymują zawilgocenie powierzchni przez dłuższy okres czasu. Można tego uniknąć poprzez czyszczenie zabrudzonych powierzchni 1 lub 2 razy w roku, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Następujące opcje mogą być użyte do czyszczenia zabrudzonych powierzchni i są wymienione tutaj w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego przypadku. Zwykła woda jest najłagodniejsza dla materiału nieobrobionego, natomiast środki czyszczące z dodatkiem substancji ściernych w surowy sposób oddziałują na powierzchnie.

 

 • Zwykła woda.
 • Łagodne mydło/detergent.
 • Rozpuszczalniki, takie jak nafta czysta lub terpentyna mineralna.
 • Chemiczne środki czyszczące nie powodujące korozji.
 • Polerowanie woskiem.
 • Docieranie woskiem.
 • Środek czyszczący z dodatkiem substancji ściernych.