Warstwa tlenkowa Warstwa tlenkowa

Oxide layer

Oxide layer

W porównaniu z innymi metalami, aluminium wykazuje dobrą odporność na korozję. Dzieje się tak dlatego, że aluminium wytwarza cienką warstwę tlenkową w momencie kiedy metal wchodzi w reakcję z tlenem. Warstwa ta chroni aluminium przed korozją, a jeżeli ulegnie ona zniszczeniu, natychmiast samoistnie się regeneruje, pod warunkiem, że w środowisku jest dostępny tlen.

Jeżeli aluminium przechowywane jest w środowisku, w którym nie wstępują duże wahania temperatury oraz jeśli nie jest wystawione na działanie wilgoci, warstwa tlenkowa, bez dodatkowej obróbki powierzchni, chroni je przed korozją.

Film pokazuje w jaki sposób aluminium niszczeje pod wpływem wody.