Spawanie

Spawanie aluminium

Spawanie zrobotyzowane elementów aluminiowych – platforma wykonana z płyty ryflowanej

Spawanie jest procesem łączenia dwóch materiałów poprzez stopienie. Aluminium może być spawane, a szwy spawalnicze zapewniają hermetyczność i wodoszczelność. Jednakże, przy spawaniu aluminium należy uwzględnić kilka czynników, w szczególności w celu uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. Niniejszy artykuł opisuje kilka najważniejszych do uwzględnienia czynników przy spawaniu aluminium.

Tworzenie warstewki tlenkowej w aluminium

Warstewka tlenkowa jest wytwarzana na powierzchni aluminium, gdy wchodzi ono w kontakt z tlenem. Temperatura topnienia warstewki tlenkowej to ok. 2060°C, dlatego nie ulega ona stopieniu podczas spawania. Ponadto, ciepło z procesu spawania przyspiesza tworzenie warstewki tlenkowej, którą należy usuwać przed spawaniem lub w jego trakcie, aby umożliwić realizację procesu. Istnieją różne metody usuwania warstewki tlenkowej, jak również specjalne metody spawania TIG i MIG umożliwiające jej rozkład.

Aluminium ma niską temperaturę topnienia i wysoką wrażliwość na ciepło

Temperatura topnienia aluminium to około 660°C. Jest ona relatywnie niska w porównaniu np. z temperaturą topnienia stali równą ok. 1500°C. Jednakże, podczas spawania aluminium konieczne jest użycie relatywnie dużej ilości ciepła, ponieważ jego ciepło właściwe jest dwa razy większe niż w przypadku stali.

Wodór może powodować tworzenie porów

Spawanie aluminium jest powiązane z ryzykiem tworzenia porów. Tworzenie porów ma miejsce podczas chłodzenia metalu. Jest to uwalnianie wodoru rozpuszczonego w przetopionym aluminium, występujące podczas chłodzenia przy jego nadmiernej ilości. Uwalnianie gazu może skutkować tworzeniem porów w aluminium.

W przypadku braku pewności odnośnie stopów nadających się do spawania, prosimy o kontakt z naszym wykwalifikowanym zespołem, którego członkowie chętnie podzielą się swoją obszerną wiedzą o materiałach i pomogą w dokonaniu właściwego wyboru.

 

 

 

W niniejszym filmie zaprezentowano ręczne i zrobotyzowane spawanie aluminium:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Obróbka – frezowanie i toczenie
Wykrawanie
Cięcie laserowe
Cięcie