Odpowiednia obsługa i magazynowanie aluminium

Magazyn firmy Alumeco w Odense

W głównym magazynie firmy Alumeco jest utrzymywana odpowiednia temperatura dla elementów aluminiowych.

Istotną rzeczą jest, aby wszyscy producenci i użytkownicy aluminium obsługiwali i przechowywali ten metal w bezpieczny i odpowiedni sposób. Zasadniczo, aluminium jest solidnym materiałem, łatwym w obsłudze przy zachowaniu kilku prostych środków ostrożności. Wyszczególniono tutaj informacje dotyczące typowych uszkodzeń aluminium, jak również zalecenia dotycząc magazynowania i obsługi aluminium.

Transport i magazynowanie

Uszkodzenia aluminium zazwyczaj występują podczas transportu. Są to najczęściej zadrapania i otarcia, które mogą prowadzić do korozji międzyfazowej. Takie uszkodzenia wykluczają prawidłowość dalszej obróbki powierzchniowej elementów.

Niewielkie uszkodzenia transportowe powierzchni materiału pogarszają wygląd aluminium, ale nie wpływają na właściwości mechaniczne metalu. W celu uniknięcia uszkodzeń tego typu, należy zapakować elementy aluminiowe w wytrzymały papier, tworzywo sztuczne lub folię bąbelkową na czas przemieszczania i transportu, aby zapobiec wzajemnemu uderzaniu się poszczególnych powierzchni.

Należy unikać wody i wilgoci

Należy pamiętać, że woda i wilgoć działają na aluminium w negatywny sposób. Stopy aluminium z dużą zawartością magnezu są bardzo wrażliwe na oddziaływanie wody i kondensacji, natomiast stopy aluminium bez domieszek wykazują większą odporność. Uszkodzenia aluminium na skutek wilgoci wyglądają jak białe plamy lub ciemne odbarwienia. Można je zaobserwować np. po uwięzieniu wody lub pary pomiędzy elementami aluminiowymi ułożonymi ciasno jeden na drugim.

 

Więcej informacje dotyczących korozji aluminium:

W celu uniknięcia uszkodzeń elementów aluminiowych na skutek działania wody i kondensacji, należy niezwłocznie osuszyć wilgotne elementy przed ich dalszym magazynowaniem. Dostępne są dwie metody suszenia aluminium: naturalne parowanie lub użycie suszarek. Jeżeli aluminium jest bardzo mokre, przed suszeniem należy je najpierw wytrzeć szmatką.

Kondensacja może również wystąpić w zimie, jeżeli aluminium jest transportowane w zimnej ciężarówce, a następnie wyładowywane bezpośrednio do ogrzanego obiektu. W celu uniknięcia kondensacji na powierzchni zimnego aluminium, zalecamy pozostawienie elementów aluminiowych w oryginalnym opakowaniu w obiekcie do chwili zaaklimatyzowania w nowym, cieplejszym środowisku. Proces aklimatyzacji zazwyczaj trwa od 36 do 48 godz. przed odpakowaniem.

 

Temperatura powietrza i klimat

Istotną informacją dotyczącą temperatury i klimatu w magazynowaniu aluminium jest to, że zalecana minimalna temperatura magazynowania wynosi 10°C. Należy również wspomnieć, że magazynowanie na wolnym powietrzu niesie ze sobą ryzyko szybszej korozji wżerowej powodowanej zanieczyszczeniem powietrza z obszarów przemysłowych i miejskich. W celu zapobiegnięcia występowaniu śladów i korozji, zalecane jest unikanie kontaktu aluminium z innymi metalami podczas magazynowania.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Ryzyko kondensacji