Ryzyko kondensacji

Krople wody na płycie aluminiowej

Krople wody na płycie aluminiowej

Ponieważ aluminium nie jest odporne na działanie wody i wilgoci, podczas magazynowania należy zwrócić uwagę na warunki mogące prowadzić do występowania kondensacji na materiale.

Ryzyko kondensacji można oszacować na podstawie wykresu parowania wody

Poniższy wykres parowania wody może być użyty do oszacowania ryzyka kondensacji. Wykres przedstawia związek pomiędzy temperaturą powietrza, zawartością pary wodnej w powietrzu i wilgotnością względną powietrza.

Przykładowo, temperatura powietrza to 20°C, a wilgotność powietrza to 50% (A). Jeżeli to powietrze zostanie schłodzone z tą samą zawartością wilgoci (A-B), gdy powietrze wejdzie w kontakt z powierzchniami o temperaturze 9°C lub niższej (C), wystąpi kondensacja. W tym przypadku należy podkreślić, że w tych warunkach temperatury i wilgoci w powietrzu istnieje ryzyko kondensacji przy kontakcie powietrza z powierzchnią schłodzonego aluminium.

 

Wykres zawartości wody w g/m3 powietrze:

Aklimatyzacja redukuje ryzyko kondensacji

W poniższym artykule dotyczącym obsługi i magazynowania aluminium wyszczególniono zalecenie o nieprzechowywaniu aluminium w stanie schłodzonym. Zamiast tego, aluminium powinno być aklimatyzowane do temperatury powietrza w obiekcie (min. 10°C). Jest to realizowane w celu uniknięcia korozji na skutek kondensacji. Ponadto, zalecamy przechowywanie aluminium w oryginalnym opakowaniu do chwili ostatecznej aklimatyzacji.

 

Film prezentujący powodowanie korozji w elementach aluminiowych na skutek kondensacji:

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odpowiednia obsługa i magazynowanie aluminium
Czyszczenie anodowanego aluminium