Konstrukcja wyciskanych profili aluminiowych

Extruded special profile from Alumeco
Wyciskane profile specjalne od firmy Alumeco

Na tej stronie wyszczególniono informacje dotyczące produkcji wyciskanych profili aluminiowych i podstawowe zasady do uwzględnienia przy ich projektowaniu.

Produkowanie wyciskanych profili aluminiowych

Wyciskanie jest procesem, w którym profile są formowane. Proces wyciskania przypomina wyciskanie pasty do zębów z tubki. Pasta do zębów jest jak podgrzewany, cylindryczny blok aluminium zwany wlewkiem, a tubka jest jak narzędzie. Zgodnie z ilustracją, wlewek (wstępnie podgrzany w piecu indukcyjnym do temperatury 450-500°C) jest przepuszczany przez matrycę, w której profil uzyskuje żądany kształt.

Gdy profil opuszcza narzędzie, jest chłodzony wodą lub powietrzem, a następnie jest ciągniony, gdy jeszcze pozostaje miękki. Powoduje to usunięcie naprężeń nagromadzonych w aluminium i jednoczesne uzyskanie oczekiwanych i prawidłowych wymiarów profilu. Profile są następnie cięte i uzyskują ostateczną wytrzymałość poprzez utwardzenie na gorąco lub na zimno.

Mnogość opcji i „złote' zasady

W projektowaniu profili jest dostępne wiele sposobności, ale istnieją podstawowe zasady, które należy uwzględnić w celu optymalizacji profili pod kątem produkcji. W ten sposób można opracować najlepsze rozwiązania dla konstrukcji profili.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane przykłady profili wyciskanych z preferowanymi kształtami konstrukcji. Tabela jest uproszczona, dlatego w indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt w miarę możliwości już na etapie koncepcyjnym.

To prefer To avoid Comments
    Arrange hollows symmetrically, if possible.
    Open screw channels show a better geometrical accuracy in relation to each other and give a longer life to the die.
    Peaks should be rounded (avoid filling problems; higher extrusion speed).
    Narrow slits only if unavoidable, otherwise add spacers whereby the tolerances of the opening distance are considerably improved.
    Contours which are connected with an unfavourable flow of material reduce extrusion speed and induce tolerance problems (for the cross section as well as for straightness and torsion).
    The tolerances for polygonal formed open cross sections can be improved considerably by adding stiffeners or by designing a hollow section.
    Small geometries of a thick section are difficult to fill out with metal and sometimes cannot be extrduded.
    Small appendices in connection with thick parts of a section are hard to fill with metal and sometimes cannot be extruded.
Avoid too thin or too wide walls in hollow sections (problems with tolerances, increased
waste since defect not repairable). Arrange supporting spacers.
  • Billet on the way to be extruded
  • Billet on the way to be extruded
  • View of a typical aluminium press
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Wyciskanie Montaż i pakowanie Cięcie