Narzędzie

Matryca lub narzędzie

Przykład matrycy użytej do wyciskania profilu

Narzędzie jest stosowane w produkcji profile aluminiowych. Narzędzie, tzw. matryca, jest przyrządem stosowanym do wyciskania podgrzanych bloków/wlewków aluminium w celu formowania wyjściowych profile aluminiowych. Proces ten jest nazywany wyciskaniem. W zależności od rodzaju produkowanych profile (otwarte lub zamknięte), stosowane są różne narzędzia.

Różne narzędzia – różne profile aluminiowe

Ponieważ narzędzie to służy do wyciskania aluminium w celu uzyskania profilu wyjściowego, zależy od niego wygląd profilu. Dlatego różne narzędzia są używane do produkcji różnych profile.

Wybór narzędzi zależy od typu produkowanych profile (otwarte lub zamknięte). Zgodnie z ilustracją, do produkcji profile litych jest używane jedno narzędzie, a do produkcji profile otwartych jest używane narzędzie dwuczęściowe. Narzędzia dwuczęściowe składają się z matrycy i rdzenia formującego wgłębienie w profilu.

Profesjonalizm i poradnictwo

Oferujemy naszą wiedzę w zakresie wytwarzania narzędzi i poradnictwo w całym zakresie procesu, od projektu do wykonania narzędzia.

 

 

Film prezentujący przygotowanie narzędzia:

  • Narzędzie do wyciskania
  • Kęsy aluminium do wyciśnięcia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyciskanie
Konstrukcja wyciskanych profili aluminiowych