Płyty ryflowane

Alloy Temper ThicknessIntervalMin ThicknessIntervalMax MinTensileStrength MaxTensileStrength MinProofStrength ElongationA50Min ElongationA50Max
Interwał grubości Wytrzymałość na rozciąganie (min.) Wytrzymałość na rozciąganie (maks.) Min. granica plastyczności (Rp 0,2) Rozciągnięcie A50
Stop Stan utwardzenia Min Max MPa MPa MPa Min Max
EN AW-5086 H244 1,2 1,5 300,00 360,00 220,00 2
EN AW-5086 H244 1,5 3 300,00 360,00 220,00 2
EN AW-5086 H244 3 6 300,00 360,00 220,00 3
EN AW-5086 H244 6 20 300,00 360,00 220,00 4 5
EN AW-5754 H114 1,2 1,5 190,00 260,00 80,00 8
EN AW-5754 H114 1,5 3 190,00 260,00 80,00 10
EN AW-5754 H114 3 6 190,00 260,00 80,00 12
EN AW-5754 H114 6 20 190,00 260,00 80,00 14 15