Pręty okrągłe – ciągnione.

Alloy Temper DimensionMin DimensionMax TensileStrengthMin TensileStrengthMax ProofStress ElongationA50 ElongationA BrinellHardness
Wymiar Wytrzymałość na rozciąganie Granica plastyczności 0,2% Rozciągnięcie A50 Rozciągnięcie A Twardość wg. skali Brinella
Stop Stan utwardzenia Min Max Min Max MPa % min % min HBS
EN AW-2007 T3 30 370 240 5 7 95
EN AW-2007 T3 30 80 340 220 6 95
EN AW-2007 T351 80 370 240 3 5 95
EN AW-2011 T8 80 370 270 6 8 115
EN AW-2011 T3 40 320 270 8 10 90
EN AW-2011 T3 40 50 300 250 10 90
EN AW-2011 T3 50 80 280 210 10 90
EN AW-2014 T6 80 450 380 6 8 140
EN AW-2024 T8 80 455 400 3 4 130
EN AW-2024 T3 10 425 310 8 10 120
EN AW-2024 T3 10 80 425 290 10 12 120
EN AW-6026 T9 0 80 360 330 3 4 95
EN AW-6026 T6 0 80 370 300 6 8 95
EN AW-6082 T4 0 80 205 110 14 12 70
EN AW-6082 T6 0 80 310 255 10 9 95
EN AW-7020 T6 0 80 350 280 10 8 110
EN AW-7075 T6 0 80 540 485 7 6 150
EN AW-7075 T7351 0 80 455 385 8 6 135
EN AW-7075 T651 0 80 540 485 5 4 150
EN AW-7075 T73 0 80 455 385 10 8 135