Profile w kształcie liter L, T i U

Alloy Temper DimensionMin DimensionMax TensileStrengthMin TensileStrengthMax ProofStress ElongationA50 ElongationA BrinellHardness
Wymiar Wytrzymałość na rozciąganie Granica plastyczności 0,2% Rozciągnięcie A50 Rozciągnięcie A Twardość wg. skali Brinella
Stop Stan utwardzenia Min Max Min Max MPa % min % min HBS
EN AW-6005A T4 0 25 180 90 15 13 50
EN AW-6005A T6 0 5 270 225 8 6 90
EN AW-6005A T6 5 10 260 215 8 6 85
EN AW-6005A T6 10 25 250 200 8 6 85
EN AW-6060 T4 0 25 120 60 14 16 50
EN AW-6060 T6 0 3 190 150 6 8 70
EN AW-6060 T66 0 3 215 160 6 8 75
EN AW-6060 T6 3 25 170 140 6 8 70
EN AW-6060 T66 3 25 195 150 6 8 75
EN AW-6061 T4 0 25 180 110 15 13 65
EN AW-6061 T6 0 5 260 240 9 7 95
EN AW-6061 T6 5 25 260 240 10 8 95
EN AW-6063 T4 0 25 150 90 10 12 50
EN AW-6063 T4 0 25 130 65 14 12 50
EN AW-6063 T6 0 10 215 170 8 6 75
EN AW-6063 T6 0 10 230 190 5 7 80
EN AW-6063 T6 10 25 195 160 8 6 75
EN AW-6063 T6 10 25 220 180 4 5 80
EN AW-6082 T4 0 25 205 110 14 12 70
EN AW-6082 T6 0 5 290 250 8 6 95
EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 8 95