Rury

Alloy Temper DimensionMin DimensionMax TensileStrengthMin TensileStrengthMax ProofStress ElongationA50 ElongationA BrinellHardness
Wymiar Wytrzymałość na rozciąganie Granica plastyczności 0,2% Rozciągnięcie A50 Rozciągnięcie A Twardość wg. skali Brinella
Stop Stan utwardzenia Min Max Min Max MPa % min % min HBS
EN AW-6005A T6 0 5 270 225 8 6 90
EN AW-6005A T6 5 10 260 215 8 6 85
EN AW-6060 T4 0 15 120 60 14 16 50
EN AW-6060 T66 0 15 215 160 6 8 75
EN AW-6060 T6 0 15 190 150 6 8 70
EN AW-6061 T4 0 25 180 110 15 13 65
EN AW-6061 T6 0 5 260 240 8 6 95
EN AW-6061 T6 5 25 260 240 10 8 95
EN AW-6063 T6 0 25 230 190 5 7 80
EN AW-6063 T6 0 25 215 170 10 8 75
EN AW-6063 T4 0 10 150 90 10 12 50
EN AW-6063 T4 0 10 130 65 14 12 50
EN AW-6063 T4 10 25 120 65 12 10 50
EN AW-6063 T4 10 25 140 90 8 10 50
EN AW-6082 T4 0 25 205 110 14 12 70
EN AW-6082 T6 0 5 290 250 8 6 95
EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 8 95